Ugody frankowe są też sprawiedliwe społecznie. Wyroki sądowe prowadzą do bogacenia się niewielkiej części kredytobiorców kosztem reszty klientów banków i społeczeństwa. Koszty darmowych kredytów dla frankowiczów poniosą bowiem inni klienci. Nie należy ich obciążać finansowymi skutkami procesów frankowych.

Przeciwnikami ugód są kancelarie frankowe. Procesy z bankami to dla kancelarii frankowych i odszkodowawczych ogromny interes. Rynek pozwów frankowych jest wart dziś co najmniej 3,5 miliarda złotych. Stąd ogromne inwestycje kancelarii w agresywny marketing. Jednocześnie kancelarie frankowe – poprzez nierzetelne reklamy i niejasne zasady wynagrodzenia – mogą wprowadzać klientów w błąd, co potwierdził już w ramach prowadzonych postępowań Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta.

UGODY FRANKOWE SĄ:

SZYBKIE

Miesiąc – tyle mniej więcej trwa zawarcie ugody z bankiem. Krótki czas od złożenia wniosku do podpisania ugody to jedna z zalet tego rozwiązania. Tymczasem proces frankowy trwa nawet kilka lat.

TANIE

Ugoda frankowa oszczędza nie tylko czas i nerwy, ale także pieniądze. Pozwala załatwić problem kredytu frankowego bez ponoszenia wysokich, sięgających kilkudziesięciu tysięcy złotych, kosztów kancelarii frankowej. Pozwy frankowe to dla prawników ogromny zysk. Tymczasem ugodę z bankiem można załatwić bez pośredników i dodatkowych kosztów.

PEWNE

Coraz więcej kredytobiorców walutowych wybiera ugodę frankową zamiast wchodzenia na długotrwałą, kosztowną i niepewną drogę sądową. Przy ugodzie frankowicz może negocjować jej ostateczny kształt, natomiast w procesie sądowym – do końca trwa w niepewności co do rozstrzygnięcia, ponadto wchodzi na długotrwałą ścieżkę rozliczeń z bankiem.

SPRAWIEDLIWE WOBEC INNYCH KREDYTOBIORCÓW

Rozwiązanie ugodowe jest sprawiedliwe społecznie. Ugody frankowe wyrównują sytuację frankowiczów i złotówkowiczów, podczas gdy wyroki sądów unieważniające umowy kredytów nagradzają kredytobiorców frankowych kosztem innych klientów banków. To nieuczciwe, niesprawiedliwe i nieuzasadnione stawianie jednych obywateli ponad drugimi. Za pozwy frankowe, darmowe kredyty i mieszkania dla frankowiczów zapłaci reszta społeczeństwa.UGODA FRANKOWA MOŻE SIĘ OPŁACAĆ

100 000 złotych

Tyle – a nawet więcej – może wynosić kwota korzyści dla frankowicza, jeśli zdecyduje się na ugodę zamiast pozwu sądowego. Skontaktuj się ze swoim bankiem, aby poznać szczegóły oferty. Oferta każdorazowo uzależniona jest od indywidualnej sytuacji danego kredytobiorcy i danego banku.

1 300 złotych

Przykładowo o taką kwotę może zmniejszyć się rata kredytu po podpisaniu ugody frankowej z bankiem.

60 000

Tylu kredytobiorców podpisało już ugodę z bankiem i pozbyło się kredytu frankowego3.

57 mld złotych

Taki może być szacunkowy łączny koszt zawarcia ugód frankowych po stronie banków. Ugody nie są więc „prezentem dla banków”, jak twierdzą kancelarie frankowe. Banki, wprowadzając programy ugód, biorą na siebie znaczny koszt przewalutowania kredytu frankowego na złotowy.

POZWY FRANKOWE TO CZAS,
NERWY I KOSZTY

6 lat

Nawet sześć lat może trwać proces z bankiem. W dużych miastach około dwóch lat oczekuje się na wyznaczenie terminu pierwszej rozprawy. Sprawa w pierwszej instancji trwa około dwóch lat, w drugiej instancji – kolejne dwa. Dodatkowo, że w przypadku unieważnienia umowy kredytu frankowego, banki będą dochodzić od kredytobiorców zwrotu kapitału w realnej wartości (tj. z uwzględnieniem kosztu pieniądza w czasie).

3,5 miliarda zł

Tyle co najmniej może być wart rynek pozwów frankowych. Innymi słowy – tyle mogą zarobić kancelarie frankowe na procesach kredytobiorców z bankami. Pozwy frankowe to dla prawników żyła złota. Kancelarie są przeciwnikiem ugód frankowych, ponieważ na nich nie zarabiają. Dlatego warto zapytać bank o ofertę ugody.

20 000 złotych

Tyle może wynosić sama opłata wstępna dla kancelarii frankowej w sprawie o unieważnienie kredytu frankowego. Do tego należy doliczyć success fee (zależy od konkretnej kancelarii i ostatecznego wyroku, ale może sięgnąć nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych) oraz obowiązkowe opłaty sądowe. Każdy pozew frankowy to nawet do kilkudziesięciu tysięcy złotych zysku dla kancelarii.

33 miliony złotych

Tyle na czysto zarobiła przez pierwsze trzy miesiące bieżącego roku jedna ze spółek specjalizujących się w pozwach frankowych. Firma podwoiła wynik finansowy z zeszłego roku, osiągając 33 miliony złotych zysku netto. Oznacza to średnio 11 milionów złotych czystego zysku miesięcznie – głównie na pozwach frankowych4.

UWAGA NA KANCELARIE FRANKOWE!

AGRESYWNY MARKETING

Kancelarie frankowe od kilku lat uprawiają agresywny marketing. Prasa, internet i media społecznościowe pełne są płatnych reklam zachęcających frankowiczów do pozwania banku i obiecujących im „pewną wygraną”, „sfinansowanie procesu” albo „unieważnienie kredytu w 60 minut” (!).

NARUSZANIE PRAW KONSUMENTA

Reklamy kancelarii frankowych są często nie tylko sprzeczne z zasadami etyki, które obowiązują adwokatów i radców prawnych, lecz przede wszystkim niejednokrotnie naruszają one ustawę o ochronie konkurencji i konsumentów – są nierzetelne, udzielają niepełnych informacji i wprowadzają w błąd.

STOSOWANIE KLAUZUL ABUZYWNYCH

Kancelarie frankowe, które na swoich sztandarach noszą walkę z klauzulami abuzywnymi same stosują w swoich umowach szereg klauzul abuzywnych wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych (postanowień niedozwolonych) np. w zakresie zasad wynagradzania czy wyłączania wszelkiej odpowiedzialności. Tymczasem niedawno TSUE w jednym z wyroków jednoznacznie wskazał, że jeżeli w umowie o obsługę prawną z klientem znajdują się klauzule abuzywne, to klient może być zwolniony z zapłaty wynagrodzenia za usługę, nawet jeśli usługa została wykonana8.

NIEJASNE ZASADY WYNAGRODZENIA

Ponadto kancelarie frankowe często przedstawiają klientom niejasne zasady wynagrodzenia lub zawyżone stawki za success fee. UOKiK ukarał część kancelarii za stosowanie w umowach niedozwolonych zapisów oraz wprowadzanie konsumentów w błąd . Problem ten dostrzegł również Rzecznik Finansowy, który zgodził się, że „rzeczywiście słychać o wysokich stawkach żądanych przez niektórych pełnomocników”. „To rzeczywiście niepokojące – mówi Rzecznik Finansowy – szczególnie że czasem to wynagrodzenie uwzględnia mocno niepewne skutki ekonomiczne pozwu. Na przykład jako klient nie zaakceptowałbym umowy z pełnomocnikiem, w której wynagrodzenie płatne z góry uwzględnia, że bank w razie unieważnienia umowy nie będzie miał w stosunku do mnie roszczenia z powodu przedawnienia. Jest to założenie ryzykowne i zależne od wielu czynników, np.: prawidłowości sformułowania żądania pozwu, oceny sytuacji prawnej i faktycznej dokonanej przez sąd oraz treści ostatecznego wyroku”6.

ZAWIADOMIENIA DO UOKIK

Od 2019 r. skierowano szereg zawiadomień do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z nieetycznymi działaniami kancelarii frankowych. W sierpniu 2020 r. UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające wobec 15 kancelarii7.

Ugoda lepsza niż proces
- Multimedia

1 Obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za I kwartał 2023 r.

2 Na podstawie danych z kampanii reklamowej mBanku: https://www.mbank.pl/lp2/2023/w1/ugody-3/; https://www.money.pl/gospodarka/masz-kredyt-we-frankach-negocjuj-warunki-ugody-6863561235212896a.html

3 Obliczenia własne na podstawie sprawozdań finansowych banków notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za I kw. 2023 r.

4Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Votum za I kw. 2023 r.

5 Wprowadzenie konsumentów w błąd: decyzja nr RKT-11/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. wobec Omikron sp. z o.o. (dawniej: Optima Legal Consulting sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu): kara w kwocie 11.736 PLN Uznanie postanowień wzorców umów za niedozwolone: Decyzja nr RKT-5/2020 z dnia 30 września 2020 r. wobec Votum S.A. : zobowiązanie do zmiany praktyk Decyzja nr RKT-6/2021 z dnia 9 grudnia 2021 r. wobec Arbiter S.A.: kara w kwocie 101 377 PLN Decyzja nr RKT -6/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. wobec kancelarii prawnej Primus sp. z o.o. : zobowiązanie do zmiany praktyk Decyzja nr RKT-4/2022 z dnia 14 listopada 2022 r. wobec kancelarii prawnej Semper Invicta sp. z o.o. sp.k.: zobowiązanie do zmiany praktyk

6 https://www.rp.pl/konsumenci/art1057911-prof-mariusz-golecki-nowy-rzecznik-finansowy-nie-widze-podstaw-do-roszczen-bankow

7 https://www.parkiet.com/finanse/art19565091-uokik-sprawdza-kancelarie-prawnicze

8 Wyrok TSUE sygn. akt C – 395/21, CURIA – Wyniki wyszukiwania (europa.eu)(https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-395/21)

Kampania informacyjna przygotowana przez ZBP we współpracy z bankami. Szczegółowe informacje dotyczące ugód znajdą Państwo na stronach internetowych banków.

ikona cookie

Serwis BANKIWPOLSCE.pl administrowany przez Związek Banków Polskich w Warszawie stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies znaleźć można tutaj.