Przejdź do treści

REFORMA
WSKAŹNIKÓW

Planowane przez Narodową Grupę Roboczą ds. reformy wskaźników referencyjnych zastąpienie WIBOR-u WIRON-em wynika z chęci dostosowania się do najnowszych, międzynarodowych trendów w zakresie preferowania wskaźników referencyjnych opartych o depozyty jednodniowe – w tych terminach bowiem liczba zawieranych transakcji jest zazwyczaj największa.

W opinii Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych właśnie takie wskaźniki są obecnie najlepszym narzędziem do stosowania w produktach finansowych.

Czytaj więcej

Narodowa
grupa robocza

Grupa

Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR) została powołana w związku z planowaną reformą wskaźników referencyjnych w Polsce, zakładającą m.in. wprowadzenie nowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej, którego danymi wejściowymi są informacje reprezentujące transakcje ON (overnight).

Więcej

PRACE GRUPY

Prace NGR nadzorowane i koordynowane są przez Komitet Sterujący, w skład którego wchodzi Ministerstwo Finansów, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, GPW Benchmark, Polski Fundusz Rozwoju oraz ING Bank Śląski jako reprezentant sektora finansowego. Prace NGR mają na celu zapewnienie wiarygodności, przejrzystości i rzetelności opracowywania i stosowania nowego wskaźnika referencyjnej stopy procentowej.

Więcej

SKŁAD

W pracach NGR udział biorą przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Polskiego Funduszu Rozwoju, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych…

Więcej

Czytaj więcej

Analizy
i opracowania

Trwają prace nad przejściem ze wskaźnika WIBOR na nowy wskaźnik WIRON wyznaczający oprocentowanie bazowe dla kredytów i innych transakcji zawierających cenę pieniądza. Poniżej znajdują się istotne analizy, opinie, artykuły i komentarze dotyczące wskaźników referencyjnych, procesu tranzycji oraz zagadnień prawnych związanych z tematem.

Komentarz w sprawie zarzutów dotyczących wskaźnika referencyjnego WIBOR

Pobierz

Skarga na SARON odrzucona – TSUE orzekł prawomocnie

Pobierz

Komentarz w sprawie postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach dot. zabezpieczenia powództwa poprzez … ustalenie spłaty kredytu mieszkaniowego PLN wyłącznie w oparciu o marżę (bez WIBOR)

Pobierz

Podsumowanie oczekiwanej Mapy Drogowej procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID przez indeks WIRON

Pobierz

Więcej

Multimedia

Marek Dietl, były prezes GPW w Warszawie – Podważanie WIBOR-u jest bezprzedmiotowe

Piotr Kuczyński, Analityk Rynków Finansowych Xelion – „Podważanie WIBOR-u jest bezprzedmiotowe”

Tomasz Chróstny, prezes UOKiK – Nie widzimy podstaw do kwestionowania WIBOR-u

Piotr Kuczyński – Działania kancelarii prawnych, które namawiają do podważania WIBOR-u są groźne

Krystyna Skowrońska – Sytuacja na rynku finansowym wskazuje na poprawność WIBOR-u

Marek Dietl, były prezes GPW w Warszawie – WIBOR jest niezwykle ważny dla świata finansów

W jaki sposób wdrożenie wskaźnika WIRON wpłynie na gospodarkę?

Reforma wskaźników referencyjnych w Polsce na tle międzynarodowych zmian

Więcej

Przydatne
linki

Poniżej znajdują się linki do stron, na których znadują się istotne informacje dotyczące wskaźników referencyjnych oraz bieżących prac Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych

Więcej