Przejdź do treści

Analizy
i opracowania

Trwają prace nad przejściem ze wskaźnika WIBOR na nowy wskaźnik WIRON wyznaczający oprocentowanie bazowe dla kredytów i innych transakcji zawierających cenę pieniądza. Poniżej znajdują się istotne analizy, opinie, artykuły i komentarze dotyczące wskaźników referencyjnych, procesu tranzycji oraz zagadnień prawnych związanych z tematem.

Komentarz w sprawie zarzutów dotyczących wskaźnika referencyjnego WIBOR

Pobierz

Skarga na SARON odrzucona – TSUE orzekł prawomocnie

Pobierz

Komentarz w sprawie postanowienia Sądu Okręgowego w Katowicach dot. zabezpieczenia powództwa poprzez … ustalenie spłaty kredytu mieszkaniowego PLN wyłącznie w oparciu o marżę (bez WIBOR)

Pobierz

Podsumowanie oczekiwanej Mapy Drogowej procesu zastąpienia wskaźników referencyjnych WIBOR i WIBID przez indeks WIRON

Pobierz

Planowana reforma wskaźników referencyjnych nabiera kształtu. Co ta zmiana oznacza dla sektora bankowego w Polsce? - opracowanie EY Polska - 14.10.2022

Czytaj więcej