Przejdź do treści
  • Reforma wskaźników

Co to jest WIRON?

O wskaźniku WIRON stało się głośno dopiero niedawno, kiedy zapowiedziano, że docelowo ten wskaźnik referencyjny zastąpi WIBOR. Zmiany będą wprowadzane sukcesywnie do ofert banków, a zgodnie z wytycznymi Narodowej Grupy Roboczej cały proces ma zostać przeprowadzony do końca 2024 roku.

 

Czym jest WIRON?

 

WIRON to Warsow Interest Rate Over Night, czyli jest to wskaźnik, który bazuje na rzeczywiście wykonanych transakcjach jednodniowych na rynkach finansowych. Wskaźnik ten odnosi się bezpośrednio do transakcji, w których dla przykładu bank zakłada depozyt danego dnia i otrzymuje zwrot depozytu w kolejnym dniu roboczym wraz z należnymi odsetkami.

 

Aleksandra Bluj, wiceprezes zarządu GPW Benchmark S.A.:

To wskaźnik, który bierze transakcje i to transakcje, które są transakcjami bardzo krótkimi, czyli transakcjami jednodniowymi i to też odróżnia WIRON od WIBOR-u.

 

W przyszłości nowy indeks WIRON ma być powszechnie stosowanym wskaźnikiem referencyjnym stopy procentowej wykorzystanym w umowach kredytowych oraz w instrumentach finansowych.

 

Norbert Jeziolowicz, Związek Banków Polskich:

WIRON jest obliczane na podstawie transakcji zawartych na kilku rynkach. Po pierwsze na rynku międzybankowym, po drugie na rynku transakcji pomiędzy bankami a innymi instytucjami finansowymi, jak na przykład fundusze inwestycyjne, a po trzecie na rynku transakcji pomiędzy bankami a przedsiębiorstwami. Instytucją, która wylicza i publikuje WIRON jest GPW Benchmark, który jest niezależnym administratorem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

Według rekomendacji Narodowej Grupy Roboczej ds. Reformy Wskaźników Referencyjnych w najbliższym czasie kredyty udzielane klientom indywidualnym powinny być oparte na nowym indeksie WIRON 1M. Oznacza to, że oprocentowanie naszego kredytu hipotecznego będzie składało się z dwu elementów marży banku stałej w całym okresie kredytowania i właśnie WIRON-u 1M. Wysokość raty kredytu będzie aktualizowana co miesiąc.