Przejdź do treści
  • Wibor

Co to jest WIBOR?

WIBOR to skrót od Warsaw Inter Bank Offered Rate i mówiąc najprościej, WIBOR to wysokość oprocentowania na rynku międzybankowym. To poziom stopy procentowej, po jakiej banki mogłyby składać w innych bankach środki pieniężne, czyli depozyty na określony czas. WIBOR jest wskaźnikiem zmiennym, ustalanym codziennie i ma kluczowe znaczenie dla rynku finansowego. Administratorem wskaźnika jest GPW Benchmark.

 

Tadeusz Białek, przewodniczący Narodowej Grupy Roboczej i prezes Związku Banków Polskich:

Wskaźnik referencyjny WIBOR ustalany jest podczas tzw. fixingu. Fixing odbywa się w każdy dzień roboczy o godzinie 11:00. Zgłaszane są wtedy stopy procentowe, po jakich banki składają depozyty na rynku międzybankowym i wyciąga się z nich średnią. To stanowi bazę dla wskaźnika referencyjnego, a proces ten jest stale monitorowany i nadzorowany.

 

WIBOR występuje w różnych wariantach. Najczęściej spotykane wskaźniki w umowach kredytowych to WIBOR 3M i 6M. Symbole te oznaczają okres, na jaki banki mogłyby składać depozyty w innych bankach. Wysokość wskaźnika WIBOR ma wpływ na nasze kredyty hipoteczne. Im wyższy WIBOR, tym wyższe raty. WIBOR zostanie zastąpiony nowym wskaźnikiem WIRON, a powodem są zmiany zachodzące na rynkach finansowych i chęć dostosowania rynku polskiego do trendów międzynarodowych, nie zaś chęć zmiany kosztów kredytów.

 

Więcej informacji o wskaźniku WIBOR i jego aktualnym poziomie znajduje się na stronie www.gpwbenchmark.pl

 

Cookies

Serwis BANKIWPOLSCE.pl administrowany przez Związek Banków Polskich w Warszawie stosuje dla prawidłowego działania pliki cookies. Politykę prywatności, cel i sposób stosowania plików cookies znaleźć można tutaj.