Przejdź do treści
  • Wibor

Co to jest wskaźnik referencyjny i do czego służy?

Wskaźniki referencyjne są stosowane powszechnie na rynkach finansowych i na ich podstawie banki wyznaczają oprocentowanie kredytów, lokat i wielu innych instrumentów finansowych. To dzięki nim strony umowy, czyli bank i klient mogą określać swoje wzajemne zobowiązania i rozliczać transakcje, ewentualnie to ile są sobie nawzajem winne. Dziś w Polsce takim najbardziej znanym wskaźnikiem jest WIBOR.

 

Jacek Barszczewski, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu KNF:

Zawsze zachęcamy klientów, aby przed podpisaniem umowy w banku, przeczytać ją i zrozumieć jej wszystkie zapisy. W umowie znajdziemy takie ważne informacje, jak to jaki będzie koszt naszego kredytu, czyli marża banku plus WIBOR 3M lub WIBOR 6M.

 

Wskaźniki referencyjne WIBOR 3M i WIBOR 6M podlegają ciągłym zmianom oraz zależą od sytuacji ekonomicznej i stanu gospodarki. W tym przede wszystkim od poziomu stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego. Do oprocentowania kredytu należy jeszcze dodać marżę banku. Ona pozostaje stała przez cały okres kredytowania. Zmienność wskaźników referencyjnych powoduje, że banki co kilka miesięcy co 3 lub 6 w zależności od tego, czy mamy w umowie WIBOR 3M czy WIBOR 6M, informują nas o aktualnym oprocentowaniu. Należy pamiętać, że wartość wskaźników obliczana jest na podstawie zewnętrznych danych pochodzących z rynku. Oblicza je niezależny administrator. W Polsce jest nim GPW Benchmark. Najnowsze notowania wskaźników referencyjnych znajdziemy na stronie internetowej www.gpwbenchmark.pl.