Przejdź do treści
  • Reforma wskaźników

Czym różni się WIRON od WIBOR-u?

Od pewnego czasu uwagę kredytobiorców przykuwa zapowiedziana zmiana wskaźnika referencyjnego WIBOR na nowy wskaźnik WIRON.

 

Norbert Jeziolowicz, Związek Banków Polskich:

WIBOR i WIRON to dwie metody służące do mierzenia tego samego, czyli ceny pieniądza na rynku. WIBOR uwzględnia w pierwszej kolejności dane transakcyjne z rynku międzybankowego, a następnie kwotowania eksperckie. Natomiast WIRON bazuje na szerszej liczbie transakcji, ponieważ bierze pod uwagę transakcje na rynku międzybankowym, na rynku transakcji banków z innymi instytucjami finansowymi oraz z rynku transakcji pomiędzy bankami a przedsiębiorstwami. Można powiedzieć, że WIBOR odzwierciedla przyszłość, ponieważ pokazuje przewidywania rynku dotyczące ceny pieniądza, za tydzień, za miesiąc, za dwa miesiące. Natomiast WIRON patrzy w przeszłość, ponieważ jest zapisem tego i tych transakcji, które już zostały na rynku zrealizowane wcześniej.

 

Nie powinniśmy być zaskoczeni, że w naszych umowach kredytowych już niedługo znajdziemy WIRON 1M powiększony o marżę banku. To znaczy, że raty naszych kredytów będą się zmieniać co miesiąc na podstawie najnowszych danych.

 

Aleksandra Bluj, wiceprezes zarządu GPW Benchmark S.A.:

WIRON jest wskaźnikiem, jako takim, jednodniowym, a z niego, żeby stworzyć wskaźnik na przykład jednomiesięczny, musimy od dzisiaj cofnąć się kalendarzowo o jeden miesiąc i zobaczyć, jakie były nasze wskaźniki w WIRON każdego dnia, w którym administrator go wyznacza i zastosować coś, co wydaje się dzisiaj nowością, a przecież każdy z nas wykorzystuje to, kiedy patrzy, czy odsetki od kapitału mu narastają, czyli na procent składany.

 

Przeprowadzony proces zmiany oznacza wprowadzenie WIRON-u do kolejnych umów i instrumentów z równoległym ograniczeniem stosowania WIBOR-u, aż do czasu całkowitego zaprzestania opracowywania WIBOR-u i przeprowadzania konwersji wszystkich umów zawierających odniesienie do WIBOR-u na nowy wskaźnik WIRON, co jest zapowiadane na początek 2025 roku. Należy jednak podkreślić, że data zaprzestania publikacji WIBOR-u nie została jeszcze oficjalnie ogłoszona.