Przejdź do treści
  • Reforma wskaźników

Najstarszy bank spółdzielczy w Polsce przygotowuje się do wprowadzenia WIRON

Bank Spółdzielczy w Brodnicy, najstarszy bank spółdzielczy na ziemiach polskich, przygotowuje się do wdrożenia wskaźnika WIRON. Prowadzona jest akcja edukacyjna, przygotowywane są systemy informatyczne, odpowiednie procedury i wzorce umów. Wkrótce ma być wdrożony pierwszy produkt oparty na nowym wskaźniku – zapowiada Kamil Pabich dyrektor Departamentu Ryzyka w Banku Spółdzielczym w Brodnicy.

 

W ramach przygotowań do tranzycji bank uczestniczy w pracach Narodowej Grupy Roboczej ds. Reformy Wskaźników Referencyjnych i dostosowuje swoje działania do zakładanych w niej celów, a także wymogów Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Trwają przygotowania do migracji istniejących umów opartych o WIBOR oraz wprowadzenia do oferty pierwszego produktu opartego o WIRON.

 

W tym celu powołano w banku zespół odpowiedzialny za identyfikację obszarów zmian, jakie muszą zajść w banku oraz opracowanie rekomendacji zmian i harmonogramu ich wdrożenia. W najbliższym czasie planujemy wprowadzenie pierwszego produktu opartego o wskaźnik WIRON – mówi Kamil Pabich.

 

Dodaje, że obecnie trwa testowanie systemów informatycznych oraz dostosowywanie procedur i regulaminów oraz opracowywanie wzorców umów kredytowych opartych o wskaźnik WIRON.

 

Zastąpienie WIBOR-u w relacji z danym klientem będzie następowało zgodnie z postanowieniami umowy kredytowej, która zawiera stosowne klauzule awaryjne, albo na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, które wyznaczy zamiennik WIBOR-u i odpowiednie zmiany dostosowawcze” – wyjaśnia dyrektor Departamentu Ryzyka Banku Spółdzielczego w Brodnicy. – Na chwilę obecną bank rozważa również przejście z obecnego wskaźnika WIBOR na nowy wskaźnik WIRON bądź inny zamiennik na podstawie odpowiedniego aneksu, który precyzyjnie będzie opisywał, w jaki sposób będą naliczane odsetki – dodaje.

 

Zaznacza, że proces zamiany WIBOR na WIRON rodzi też pewne obawy.

 

Biorą się one z obserwacji rynku i postępowań jakie toczą się w odniesieniu do WIBOR-u. Finansowanie klienta detalicznego w ostatnich czasach staje się coraz bardziej ryzykowne, nie w kontekście ryzyka kredytowego, lecz ryzyka prawnego. Podważanie zapisów umownych z klientami, a nawet ingerencja w te zapisy wprowadza niepewność, nieprzewidywalność i brak stabilizacji – mówi dyrektor Departamentu Ryzyka działającego nieprzerwanie od 1862 roku banku.

 

Zapewnia, że bank stara się dotrzeć do swoich klientów z niezbędnymi informacjami o procesie zamiany WIBOR na WIRON.

 

W tym celu zamieściliśmy na stronie internetowej banku podstawowe informacje w formie pytań i odpowiedzi. Pomimo zintensyfikowanych działań mających na celu edukację klientów w związku z planowanym wprowadzeniem alternatywnego wskaźnika stopy procentowej nadal nie jesteśmy przekonani, czy zmiana ta nie wpłynie negatywnie na wizerunek banku oraz całego sektora – przyznaje.

 

Przypomina, że w wyniku obniżek stóp procentowych banku centralnego wartości wskaźnika WIRON znalazły się powyżej poziomu stawek WIBOR, co nie zostało pozytywnie przyjęte przez media.

 

Przypomnę, że zastosowanie spreadu korygującego sprawia, że reforma będzie miała charakter neutralny finansowo dla kredytobiorców. Jednak w obliczu pojawiającej się fali krytyki nie możemy ignorować sygnałów wpływających na wzrost ryzyka utraty reputacji. Dlatego w naszej ocenie zintensyfikowana kampania informacyjna powinna być prowadzona we współpracy z instytucjami sieci stabilności systemu takimi jak Narodowy Bank Polski, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W tym kontekście identyfikujemy potrzebę silnego wsparcia ze strony rządowej i instytucji zewnętrznych, które wzmocnią przekaz związany z bezpieczeństwem nowego wskaźnika i ograniczą spekulacje – podkreśla dyrektor Departamentu Ryzyka w Banku Spółdzielczym w Brodnicy.

 

Autor: Bohdan Szafrański