Przejdź do treści
  • Narodowa Grupa Robocza

Po roku prac Narodowej Grupy Wskaźnikowej czas na kluczowe rozstrzygnięcia

Mija 12 miesięcy od rozpoczęcia prac Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych (NGR). Po zdefiniowaniu w 2022 roku Mapy Drogowej Reformy WIBOR-u oraz wybraniu na jego następcę indeksu WIRON (pierwotnie występującego pod nazwą WIRD) w I kw. tego roku Komitet Sterujący NGR przyjął rekomendacje określające standardy dla nowych transakcji wykorzystujących nowy indeks oraz pierwsze transakcje pochodne oparte na WIRON. Najbliższe miesiące będą kluczowe dla sukcesu przeprowadzanej w naszym kraju reformy.

 

Popularyzacja WIRON-u w transakcjach finansowych w Polsce, w tym w kredytach mieszkaniowych, wymaga dobrych rozwiązań prawnych dla zamiany WIBOR-u na WIRON w historycznych umowach (portfelu legacy) określonych w opracowywanym obecnie Rozporządzeniu Ministerstwa Finansów o zamienniku, jak i aneksach zawieranych dobrowolnie przez klientów i banki. Istotne w tym zakresie będzie zastosowanie rozwiązań, które zapewnią ekwiwalentność ekonomiczną takiego zastąpienia, będą zgodne z przepisami unijnymi – Rozporządzeniem BMR oraz umożliwią bankom efektywne zarządzanie ryzykiem portfela transakcji legacy.

 

Charakterystyka ekonomiczna, zmienność oraz same poziomy WIBOR-u i WIRON-u na te same tenory w różnych momentach mogą być i w praktyce będą różne – to wynika bezpośrednio z definicji obu wskaźników referencyjnych, w szczególności ujęcia w kalkulacji WIRON-u cen depozytów dużych przedsiębiorstw. Różnice pomiędzy oboma wskaźnikami ma niwelować spread kredytowy, wyliczany według metodologii ISDA jako mediana różnic tych wskaźników z pięciu lat poprzedzających zdarzenie regulacyjne. Uczestnicy rynku – szacując konsekwencje finansowe reformy – pilnie śledzą bieżące poziomy WIBOR-u, WIRON-u oraz publikowane od kilku miesięcy na stronach Bloomberga poziomy spreadu kredytowego ISDA.

 

Tym istotniejsze zatem jest obecnie jak najszybsze uruchomienie płynnego rynku transakcji opartych na nowym wskaźniku – popularyzacja i uwiarygodnienie rynkowe WIRON-u musi zacząć się od emisji obligacji skarbowych opartych na nim. Liczymy, iż pojawienie się na rynku w najbliższych tygodniach/miesiącach emisji obligacji skarbowych opartych na WIRON-ie pozwoli na wprowadzenie do oferty banków nowych produktów o zmiennym oprocentowaniu powiązanym z nowym indeksem już na początku drugiego półrocza 2023 r. oraz zaoferowanie, w szczególności klientom korporacyjnym, możliwości zamiany dotychczasowych umów WIBOR-owych na WIRON-owe. Stworzenie płynnego rynku transakcji kasowych pozwoli na rozwój rynku transakcji pochodnych opartych na WIRON-ie i tym samym stworzy narzędzia do efektywnego zarządzania ryzykiem stopy procentowej wszystkich uczestników rynku.

 

Autor: Paweł Preuss, Partner EY, Lider Rynków Finansowych w Polsce