Przejdź do treści
  • Wibor

Prognozy WIBOR w 2024 roku – najważniejsze informacje

Po doświadczeniach z lat ubiegłych prognozy dotyczące wysokości wskaźnika WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) wciąż budzą dużo emocji. WIBOR ma bardzo duże znaczenie dla całego rynku finansowego. Od wysokości stawki WIBOR zależy oprocentowanie kredytu hipotecznego i innych zobowiązań z oprocentowaniem zmiennym. Stawka WIBOR ma również wpływ na rentowność niektórych obligacji skarbowych i korporacyjnych, a także wycenę instrumentów pochodnych.

Od wysokości stawki WIBOR uzależniamy swoje decyzje w takich sprawach, jak kredyt hipoteczny, inwestowanie i oszczędzanie. Przedsiębiorcy zastanawiają się z kolei, czy warto myśleć o kredycie inwestycyjnym i jak zmiany wysokości WIBOR wpłyną na obsługę ich zadłużenia.

Jak będzie się kształtować stawka WIBOR według przewidywań analityków?

Przypomnijmy, że podczas ostatniego posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej (RPP), które miało miejsce 10 listopada, Rada zdecydowała o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. W ten sposób członkowie Rady dali sygnał, że nie należy spodziewać się obniżki stóp procentowych w najbliższej przyszłości.

Część analityków rynku potwierdza te prognozy i uważa, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie do końca roku. Pojawiły się jednak opinie ekspertów, którzy twierdzą, że RPP obniży stopy procentowe dwa razy. Ich zdaniem suma obniżek wyniesie 50 punktów bazowych, co oznaczać będzie spadek stopy referencyjnej z 5,75% do 5,25% na koniec roku.

Jeżeli jednak spojrzymy na kontrakty terminowe FRA (na stopę procentową), to cięcie stóp procentowych może sięgnnąć nawet 100 – 150 punktów bazowych. Pierwsza obniżka stóp procentowych może mieć miejsce już w marcu, gdy NBP opublikuje nową projekcję inflacji i PKB.

O ile mogą spaść raty kredytów?

Czy kredytobiorcy mogą zatem liczyć na niższe raty? Jeżeli wierzyć prognozom analityków, to nie powinni oni liczyć na spektakularny spadek oprocentowania kredytów ze zmiennym oprocentowaniem opartym na WIBOR. Obecna wycena wskaźników referencyjnych WIBOR utrzyma się w dłuższym okresie na poziomie 5,8% – 5,9%.

Jeśli jednak spojrzymy na kontrakty terminowe, to stopa referencyjna może wynieść na koniec roku tylko 4,25%-4,75%, co oznaczać może obniżenie rat kredytów hipotecznych o około 10%-15%.

Na razie wszystkie oczy są zwrócone na Radę Polityki Pieniężnej, która może dokonać pierwszego cięcia stóp już w marcu.

Jak ustalana jest wysokość WIBOR?

Nad procesem ustalania stawki WIBOR czuwa administrator stawek referencyjnych. Od 2020 roku jest nim GPW Benchmark S.A. – profesjonalny podmiot spoza rynku bankowego, który jest kontrolowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zadaniem administratora jest zachowanie wiarygodności i reprezentatywności WIBOR-u oraz zapewnienie transparentności metod, które służą jego opracowaniu.

WIBOR funkcjonuje również na podstawie przepisów unijnych. Proces wyznaczania WIBOR jest bowiem zgodny z europejskim rozporządzeniem BMR. Rozporządzenie BMR to dokument, który określa rygorystyczne zasady opracowywania wskaźników referencyjnych, a także ramy działania administratorów stawek referencyjnych, podmiotów dostarczających dane oraz podmiotów wykorzystujących stawki w produktach finansowych.

Wysokość stawki WIBOR ustalana jest każdego dnia roboczego o godzinie 11:00 podczas tzw. fixingu na podstawie danych przekazywanych przez największe banki działające w Polsce. Każdy uczestnik fixingu zobowiązany jest dostarczyć kwotowania modelowe (wyliczone na podstawie transakcji międzybankowych) oraz kwotowania wiążące, czyli oprocentowanie, po jakim każdy bank jest gotowy i zobligowany zawrzeć transakcję na każdy z terminów fixingowych.

W przypadku braku transakcji, GPW Benchmark wykorzystuje do wyliczenia poziomu WIBOR-u kwotowania wiążące poprzez ich uśrednienie. Z reguły odrzuca się wartości skrajne (dwa najwyższe i dwa najniższe kwotowania w przypadku przekazania podczas fixingu co najmniej 10 kwotowań lub jedynie najwyższe i najniższe kwotowanie, jeśli łącznie podczas fixingu przekazano 8 lub 9 kwotowań).

OBLICZANIE WIBOR – WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ

Czym jest WIBOR 6M?

WIBOR 6M to stopa procentowa dla pożyczek międzybankowych udzielanych na okres sześciu miesięcy. Jest wykorzystywana m.in. do określania oprocentowania kredytów hipotecznych o zmiennym oprocentowaniu. Ma zatem wpływ na wysokość rat kredytowych.

Ile obecnie wynosi WIBOR 6M?

Stawka WIBOR 6M wynosi obecnie 5,86% ( stan na 24.06.2024 r. ). Wysokości stawek referencyjnych jest dostępna na stronie internetowej GPW Benchmark, a także na innych popularnych serwisach.

Jakie są prognozy dla WIBOR 6M?

Na wysokość wskaźników WIBOR (w tym WIBOR 6M) mają wpływ decyzje Rady Polityki Pieniężnej. Choć kontrakty terminowe i prognozy niektórych analityków wskazują na możliwe obniżki głównych stóp procentowych, to taki scenariusz nie jest jednak pewny.

RPP dała sygnał, że będzie kierować się w swoich decyzjach aktualną sytuacją gospodarczą oraz tym, jak daleko jesteśmy od celu inflacyjnego. Nie można zatem wykluczyć żadnej opcji. Obecnie na rynku finansowym można zauważyć stan pewnego oczekiwania. Dużo więcej będziemy wiedzieć po marcowym posiedzeniu Rady.

Czym jest WIBOR 3M?

WIBOR 3M mówi nam o tym, po jakiej cenie banki są gotowe i zobligowane pożyczać sobie pieniądze na 3 miesiące. WIBOR 3M jest bardzo często używany do ustalania oprocentowania kredytów hipotecznych. Oprocentowanie kredytu opartego o ten wskaźnik może zmieniać się więc co 3 miesiące.

Ile aktualnie wynosi WIBOR 3M?

Obecnie wskaźnik referencyjny WIBOR 3M wynosi 5,85% (stan na 24.06.2024 r.). Informacja o wysokości poszczególnych stawek referencyjnych jest dostępna na stronie internetowej GPW Benchmark oraz na innych popularnych serwisach ekonomicznych.

Jakie są prognozy dla WIBOR 3M?

WIBOR 3M jest ściśle skorelowany z wysokością głównych stóp procentowych. Jeśli RPP zdecyduje się na obniżki stóp procentowych (do których może dojść już w marcu), to należy spodziewać się spadku stawki referencyjnej WIBOR 3M.

Prognozy długoterminowe mówią o spadku WIBOR 3M, co przełoży się korzystnie na kredyty hipoteczne. Wszystko zależy jednak od danych makroekonomicznych i najnowszej projekcji inflacji NBP.

Dużo zależy także od polityki nowego rządu i podejścia do działań osłonowych w zakresie cen żywności i energii. Obecnie przyjęto rozwiązania na pierwszą połowę 2024 r. Może to spowodować, że o ile inflacja spadnie w tym okresie, to w drugim półroczu może wzrosnąć.

Zmiany wysokości WIBOR 3M w 2023 roku

Na początku stycznia 2023 roku WIBOR 3M wynosił 7,01%. Przez kilka kolejnych miesięcy wskaźnik ten utrzymywał się na poziomie ok. 6,90%. We wrześniu 2023 roku RPP podjęła decyzję o obniżeniu wysokości głównych stóp procentowych aż o 75 punktów bazowych, czym zaskoczyła rynek. WIBOR 3M szybko zareagował na tę decyzję i spadł z poziomu 6,67% do 5,77% na koniec miesiąca. W październiku mogliśmy zaobserwować dołek na poziomie 5,55%. Od połowy listopada do dzisiaj kurs WIBOR 3M oscyluje w granicach 5,85%.

WIBOR a stopy procentowe

Wysokość stopy WIBOR zależy przede wszystkim od polityki monetarnej, za którą odpowiada w Polsce Narodowy Bank Polski. Polityka monetarna jest wykorzystywana przez ten podmiot do walki z inflacją. Wyższa inflacja może być sygnałem do podniesienia stóp procentowych. Decyzje dotyczące poziomu stóp procentowych mają bezpośredni wpływ na wysokość stawki referencyjnej. Wzrost stóp procentowych oznacza wzrost stawki WIBOR. Gdy Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzję o cięciu stóp procentowych, to wartość WIBOR-u spada. Warto wspomnieć, że wartość WIBOR-u mieści się w widełkach, których dolne i górne granice wyznaczają stopa depozytowa oraz stopa lombardowa.

Dodatkowa informacja:

W 2027 roku WIBOR zostanie zastąpiony przez nowy wskaźnik WIRON. Jednak już od początku 2023 r. banki mogą oferować produkty, których oprocentowanie oparte jest na stawce WIRON.

Warto podkreślić, że reforma nie jest spowodowana zastrzeżeniami do wskaźnika WIBOR. WIBOR jest nie tylko zgodny z unijnym Rozporządzeniem BMR, ale też jest odporny na wszelkie próby manipulacji. Proces jego ustalania podlega bardzo rygorystycznym procedurom.  

Tranzycja ma na celu podążenie ogólnoświatowymi trendami, które skłaniają się ku wskaźnikom opartym na jednodniowych depozytach.

WIBOR 6M czy 3M – który ma większe znaczenie przy kredycie hipotecznym?

Stawki WIBOR 3M i WIBOR 6M mają wpływ na to, jak często będzie aktualizowane oprocentowanie Twojego kredytu ze zmiennym oprocentowaniem. Ma to duże znaczenie, jeśli RPP podejmie decyzję o zmianie stóp procentowych. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z cyklem podwyżek, to korzystniejsza jest stopa WIBOR 6M. Podwyżkę możemy odczuć wtedy dopiero po sześciu miesiącach.

Nie będzie to jednak korzystna sytuacja, jeśli spodziewamy się obniżek głównych stóp procentowych. Będziemy płacić wyższą ratę, dopóki bank nie zaktualizuje oprocentowania kredytu.

FAQ:

Czy WIBOR zacznie spadać?

Prognozy analityków wskazują na stabilizację stóp procentowych lub niewielkie obniżki (dwa razy po 25 punktów bazowych). Trochę bardziej optymistyczni są gracze giełdowi. Ich decyzje dotyczące kontraktów terminoweych wskazują, żeprzewidują oni większe obniżki stóp procentowych. Stopa referencyjna może spaść nawet do 4,25%.

Stawka WIBOR jest ściśle skorelowana z głównymi stopami procentowymi. Jeśli RPP podejmie decyzję o ich obniżce, to wartość WIBOR spadnie. Polscy kredytobiorcy czekają zatem na kolejne decyzje Rady, ponieważ liczą na niższe raty kredytów.

Kiedy spadną raty po obniżce stóp procentowych?

W wyniku obniżki stóp procentowych spadają raty naszych kredytów. Jak szybko to jednak następuje? Wszystko zależy od tego, kiedy bank dokonuje aktualizacji oprocentowania. Sprawdźmy to na prostym przykładzie:

  • Załóżmy, że masz kredyt hipoteczny, którego oprocentowanie równa się sumie marży i WIBOR 3M.
  • Obniżka stóp procentowych miała miejsce we wrześniu 2023 r.
  • Ostatnia aktualizacja Twojego kredytu miała miejsce 15 sierpnia 2023 r.
  • Bank zaktualizował oprocentowanie Twojego kredytu 15 listopada 2023 r.

Oznacza to, że obniżkę stóp procentowych odczułeś/aś dopiero po dwóch miesiącach.

Czy WIBOR może wzrosnąć?

WIBOR może znowu wzrosnąć, jeśli RPP podejmie decyzję o podniesieniu stóp procentowych. Do takiej sytuacji dojdzie, jeśli inflacja zacznie znowu rosnąć np. w rezultacie proinflacyjnych decyzji rządu (np. programy społeczne, uwolnienie cen energii itd.).