Przejdź do treści
  • Bez kategorii

Czy WIRON może być wyższy niż WIBOR, i co z tego wynika?

O relacjach pomiędzy wskaźnikami referencyjnymi WIBOR i WIRON rozmawiamy z Norbertem Jeziolowiczem Dyrektorem Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich, Członkiem Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stopy Procentowej GPW Benchmark.

Dowiedz się więcej