Przejdź do treści
  • Reforma wskaźników

Pilotażowa emisja obligacji opartych o WIRON tuż-tuż?

Ministerstwo Finansów planuje przeprowadzenie pilotażowej emisji obligacji opartych o wskaźnik WIRON na przełomie września i października 2023 r. Najbliższa aukcja sprzedaży obligacji MF zaplanowana jest na 10 października – informuje Polska Agencja Prasowa powołując się na opublikowaną przez resort finansów „Strategię zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2024-2027„.

 

Emisja obligacji opartych o WIRON już na przełomie września i Października?

 

Ministerstwo Finansów znowelizowało rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej oraz przygotowało infrastrukturę techniczną i organizacyjną umożliwiającą dokonywanie emisji obligacji o oprocentowaniu zmiennym opartym na wskaźniku WIRON. Przeprowadzenie pilotażowej emisji planowane jest na przełomie września i października 2023 r. – napisano w dokumencie.

 

Zaznaczono ponadto, że rezygnacja z emisji obligacji opartych na wskaźniku WIBOR i pełne przejście nowych emisji o oprocentowaniu zmiennym na wskaźnik WIRON nastąpi „w konsultacji z uczestnikami rynku w terminie uzależnionym od uwarunkowań rynkowych, przede wszystkim od rozwoju popytu na obligacje oparte na nowym wskaźniku”. Równolegle mają zostać opracowane zasady przeprowadzenia konwersji istniejącego portfela obligacji o oprocentowaniu opartym o wskaźnik WIBOR.

 

Obligacje oparte o wiron już 10 października

 

Najbliższa aukcja sprzedaży obligacji Ministerstwa Finansów (MF) została zaplanowana na 10 października, co stanowi ważny punkt w kalendarzu finansowym kraju. W oficjalnym miesięcznym planie podaży, który został opublikowany przez resort finansów, zapowiedziano, że podczas tej aukcji inwestorzy będą mieli możliwość zakupu różnorodnych serii obligacji.

 

Jednym z najbardziej wyróżniających się instrumentów ma być seria typu NZ. Co istotne, oprocentowanie tych obligacji będzie oparte o wskaźnik WIRON, który jest powszechnie uznawany za stabilny i wiarygodny wskaźnik w świecie finansów.

 

Dla potencjalnych inwestorów taka oferta może stanowić atrakcyjną propozycję, biorąc pod uwagę perspektywę uzyskania stabilnych i przewidywalnych zwrotów z inwestycji.

 

Zakończenie konsultacji międzyresortowych

 

W lipcu Ministerstwo Finansów zapowiadało, że przeprowadzenie pilotażowej emisji obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej, opartych o wskaźnik WIRON możliwe jest w III kwartale tego roku.

 

Dążąc do wdrożenia tej inicjatywy, 20 lipca zakończyły się konsultacje międzyresortowe dotyczące odpowiedniego rozporządzenia. Konsultacje te miały na celu dopracowanie wszystkich szczegółów i ewentualne modyfikacje projektu, aby zapewnić jego prawidłowe funkcjonowanie na rynku.

 

Wielu ekspertów i analityków finansowych z zainteresowaniem obserwowało ten proces, przewidując, że sukces pilotażowej emisji mógłby otworzyć drogę do dalszych innowacji w sektorze obligacji skarbowych.

 

Po zakończeniu konsultacji resort finansów ma teraz zielone światło do przedstawienia oferty, co niewątpliwie przyciągnie uwagę wielu inwestorów poszukujących stabilnych i nowoczesnych form inwestycji.

 

Plany na przyszłość

 

Zgodnie z Mapą Drogową Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych na rok 2024 r. przewidziano budowę przestrzeni do wycofywania produktów i instrumentów stosujących WIBOR na rzecz produktów i instrumentów stosujących WIRON, aż do ich całkowitej likwidacji stawiki Wibor.

 

Podsumowanie

 

Ministerstwo Finansów planuje pilotażową emisję obligacji opartych o wskaźnik WIRON na przełomie września i października 2023 r., z aukcją zaplanowaną na 10 października. Inicjatywa ta jest krokiem w kierunku zastąpienia wskaźnika WIBOR przez WIRON w celu zwiększenia stabilności dla inwestorów. Po zakończonych w lipcu konsultacjach międzyresortowych, przewiduje się stopniowe wycofanie produktów bazujących na WIBOR, dążąc do jego całkowitej likwidacji w instrumentach finansowych w przyszłości w ramach reformy wskaźników referencyjnych.