Przejdź do treści
  • Reforma wskaźników

We wrześniu MF może zaoferować obligacje oparte na WIRON

Ministerstwo Finansów może po raz pierwszy zaoferować do sprzedaży obligacje z oprocentowaniem opartym o WIRON. Resort planuje przeprowadzić we wrześniu jeden przetarg sprzedaży obligacji, w 27 IX z podażą 4-8 mld zł – podał MF w komunikacie. Na przetargu sprzedaży oferowane będą papiery OK1025, WZ1128, WS0429 i DS1033. Możliwa jest też seria typu NZ z oprocentowaniem opartym o wskaźnik WIRON.

 

W lipcu Ministerstwo Finansów zapowiadało, że w III kw. możliwe jest przeprowadzenie pilotażowej emisji obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej, opartych o wskaźnik WIRON. 20 lipca zakończyły się konsultacje międzyresortowe rozporządzenia resortu umożliwiającego taką ofertę.

 

Źródło: PAP Biznes