Przejdź do treści
  • Reforma wskaźników

Webinarium dla dziennikarzy ekonomicznych o tranzycji wskaźników referencyjnych

O mechanizmach działania WIBOR, WIRON, tranzycji mówili podczas webinarium dla dziennikarzy ekonomicznych Aleksandra Bluj, wiceprezes zarządu GPW Benchmark i Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich.

 

– Wskaźnik WIRON, który najpóźniej w roku 2025 zastąpi w umowach dotychczas stosowany WIBOR, bazuje wyłącznie na danych o dokonanych transakcjach, jednak nie obejmuje on wyłącznie operacji wykonywanych na rynku międzybankowym. Zakres danych, służących wyliczaniu WIRON, jest znacznie szerszy – podkreślała wiceprezes GPW Benchmark, instytucji będącej administratorem obu indeksów. Przypomniała, iż dotychczas używany WIBOR stanowi wskaźnik referencyjny, mierzący rynek międzybankowy, natomiast WIRON rozszerza zakres uwzględnianych danych wejściowych o inne segmenty rynku.

 

– Na ten moment kredyt oparty na WIRON-ie będzie z dużym prawdopodobieństwem tańszy niż kredyt oparty na WIBOR-ze – ocenił Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich, przewodniczący Komitetu Sterującego Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych. Jednocześnie wiceprezes ZBP zaznaczył, że reforma wskaźników nie jest instrumentem pomocowym dla kredytobiorców, ani też nie daje gwarancji tańszego kredytu.

 

Czytaj więcej na Bank.pl