Przejdź do treści
  • Bez kategorii

WIBOR spełnia wszelkie kryteria transparentności

Zarówno WIBOR, jak i jego stosowanie w umowach kredytowych jest zgodne z prawem, w tym z europejskim rozporządzeniem BMR – zapewnił podczas tegorocznego Konwentu na Rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej Zbigniew Minda, prezes GPW Benchmark. Podkreślił on, iż wskaźnik ten ustalany jest przez funkcjonującego zgodnie z prawem, niezależnego administratora.

Reforma wskaźników referencyjnych stanowi niezwykle istotna perspektywę dla całego sektora bankowego, łącznie z lokalnymi instytucjami finansowymi. Dlatego wątku tego nie mogło zabraknąć podczas lutowego spotkania Konwentu na Rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej, podczas którego to wydarzenia tradycyjnie już dyskutowane są najważniejsze trendy jak i wyzwania dla spółdzielców.

W moderowanym przez prezesa ZBP, dr. Tadeusza Białka panelu, dedykowanym problematyce wskaźników referencyjnych, Zbigniew Minda, prezes GPW Benchmark przekonywał, iż zarówno WIBOR, jak i jego stosowanie w umowach kredytowych jest zgodne z prawem, w tym z europejskim rozporządzeniem BMR. Zobowiązuje ono podmioty nadzorowane do stosowania w umowach z konsumentami wyłącznie wskaźników opracowywanych przez licencjonowanego administratora i wpisanego do rejestru ESMA, przy czym nie jest prawdą, jakoby przy wyznaczaniu wskaźnika niedopuszczalne było korzystanie z kwotowań, pochodzących od banków jako podmiotów przekazujących dane. – Załącznik nr I do rozporządzenia BMR wprost dopuszcza posłużenie się przy wyliczaniu wskaźnika referencyjnego zarówno danymi transakcyjnymi, jak i kwotowaniami pochodzącymi od banków jako podmiotów przekazujących dane – dodał Zbigniew Minda. Sam WIBOR spełnia kryteria transparentności – jego administrator należycie wypełnia ciążące na nim obowiązki informacyjne nałożone przez art. 13 oraz art. 27 BMR, nie jest on też ustalany przez same banki, tylko przez niezależnego administratora, działającego na podstawie przepisów prawa. – WIBOR jest dostępny i weryfikowalny. Każdy może sprawdzić na stronie Administratora lub po prostu wpisując w wyszukiwarce hasło WIBOR jego aktualną wartość – zauważył prezes GPW.

Paweł Preuss, Partner, Lider Rynków Finansowych w Polsce w Ernst&Young Global Limited, omówił dokonania Narodowej Grupy Roboczej ds. Reformy Wskaźników Referencyjnych Stopy Procentowej w minionym roku. Należy do nich rozpoczęcie stosowania WIRON w instrumentach finansowych przez niektóre banki, przygotowanie i opublikowanie rekomendacji zarówno dla nowych produktów opartych na zmienionym wskaźniku, jak i konwersji portfeli legacy. Do tego dochodzi działalność edukacyjno-informacyjna, kierowana do klientów profesjonalnych i indywidualnych. – Patrząc w przód, przed nami okres szerokiej popularyzacji stosowania nowego wskaźnika w instrumentach finansowych w PLN i stopniowego odchodzenia od transakcji opartych na wskaźnikach WIBID i WIBOR – potwierdził Paweł Preuss. Jego zdaniem, ważnym krokiem w upowszechnianiu wskaźników typu risk-free rate będzie emisja pierwszych obligacji Skarbu Państwa opartych na nowym wskaźniku WIRON, a następnie wydłużanie terminów kolejnych emisji tych obligacji. – Rynkowy sukces tych emisji pozwoli na dalsze uwiarygodnienie nowego wskaźnika WIRON i stopniową aktywację następnych segmentów rynku zarówno produktów kasowych jak i transakcji pochodnych – dodał ekspert EY.