Przejdź do treści
  • Narodowa Grupa Robocza

Co to jest Narodowa Grupa Robocza (NGR) i czym się zajmuje?

Celem działania Narodowej Grupy Roboczej jest przygotowanie procesu wdrożenia nowego wskaźnika referencyjnego, który będzie wolny od ryzyka. Docelowo nowy wskaźnik WIRON zastąpi stosowany dziś wskaźnik referencyjny stopy procentowej nazywany WIBOR-em. 

 

Jacek Barszczewski, dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu KNF:

W skład Narodowej Grupy Roboczej ds. Reformy Wskaźników Referencyjnych wchodzi szeroka reprezentacja instytucji publicznych oraz reprezentacja rynku. W pracach biorą udział między innymi przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Bankowego, Funduszu Gwarancyjnego, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz szeroka reprezentacja rynku w tym stowarzyszenia, które zrzeszają banki zarówno komercyjne, jak i spółdzielcze, ubezpieczycieli oraz przedstawicieli rynku kapitałowego.

 

Prace Narodowej Grupy Roboczej ds. Reformy Wskaźników Referencyjnych prowadzi Komitet Sterujący. To tam zapadają najważniejsze decyzje dotyczące poszczególnych obszarów reformy. Skład Komitetu został ukształtowany w taki sposób, aby uwzględniał on interesy wszystkich uczestników procesu tzw. tranzycji, czyli zamiany wskaźnika WIBOR na WIRON. Powołując Narodową Grupę Roboczą, wzorowano się na dobrych wzorcach podobnych grup roboczych, działających w przeszłości przy zagranicznych tranzycjach między innymi w Wielkiej Brytanii, Szwajcarii oraz w strefie euro.