Przejdź do treści
  • Reforma wskaźników

Dlaczego WIRON ma zastąpić WIBOR?

Polski rynek finansowy coraz bardziej upodabnia się do rynków finansowych w Europie i na świecie. Dotyczy to też problemu tak zwanych wskaźników referencyjnych stosowanych powszechnie na rynkach. Na podstawie wskaźników referencyjnych banki wyznaczają między innymi oprocentowanie kredytów lub lokat.

 

Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego:

Zamiana WIBOR-u na WIRON jest wyrazem pewnej ewolucji rynku finansowego. Ewolucja ta jest zjawiskiem o charakterze globalnym. Jak spojrzymy na rynki światowe, to na wiodących rynkach finansowych dochodzi do zastępowania wskaźników tradycyjnych, takich jak wskaźnik typu WIBOR wskaźnikami tzw. overnight.

 

WIRON to wskaźnik, który bazuje na rzeczywiście wykonanych transakcjach jednodniowych na rynkach finansowych. Wskaźnik ten odnosi się bezpośrednio do transakcji, w których dla przykładu bank pożycza pieniądze danego dnia i oddaje je już w kolejnym dniu roboczym. Polska nie jest jedynym krajem, który przeprowadza reformę wskaźników referencyjnych. Wcześniej takie zmiany miały miejsce w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych lub w Szwajcarii.

 

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie www.gpwbenchmark.pl.