Przejdź do treści
  • Reforma wskaźników

Gdzie szukać informacji o WIRON-ie?

Informacje na temat aktualnego poziomu wskaźnika referencyjnego WIRON, który docelowo ma zastąpić funkcjonujący obecnie WIBOR, znajdziemy w wielu ogólnodostępnych serwisach finansowych. Podstawowym źródłem informacji o wskaźniku WIRON jest strona internetowa instytucji odpowiedzialnej za proces jego wyznaczania. Administratorem wskaźnika jest GPW Benchmark, a strona znajduje się pod adresem www.gpwbenchmark.pl.

 

 

Tadeusz Białek, przewodniczący Narodowej Grupy Roboczej i prezes Związku Banków Polskich:

GPW Benchmark jest spółką wchodzącą w skład Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jedynym celem działania GPW Benchmark jest dostarczanie indeksów i wskaźników referencyjnych na potrzeby rynku finansowego. Oprócz wskaźników referencyjnych stopy procentowej GPW Benchmark opracowuje również indeksy akcji, indeks obligacji oraz inne indeksy specjalistyczne.

 

 

Proces wyznaczania wskaźnika WIRON jest nieustannie i ściśle monitorowany, ponieważ wartość tego wskaźnika ma wpływ na sytuację na rynkach finansowych. Na podstawie danych przekazywanych codziennie przez podmioty z rynku finansowego, ich administrator oblicza i publikuje wskaźniki. Należy pamiętać, że GPW Benchmark jest podmiotem licencjonowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Dodatkowo administrator wskaźników referencyjnych jest wpisany do rejestru administratorów prowadzonego przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Strona internetowa administratora to www.gpwbenchmark.pl.