Przejdź do treści
  • Wibor

KNF ocenia zdolności wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF, organ nadzoru) na podstawie art. 23 ust. 4 rozporządzania BMR 1 przeprowadziła ocenę własną zdolności kluczowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR do pomiaru rynku oraz realiów gospodarczych, o których mowa w pkt. 3 Opisu Metody Stawek Referencyjnych2.

 

Przygotowana przez KNF ocena zdolności kluczowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR do pomiaru rynku lub realiów gospodarczych obejmowała:

1) analizę transakcyjności danych wejściowych stosowanych przy ustalaniu wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR;

2) analizę reprezentatywności danych z rynku bazowego oraz reprezentatywności panelu banków pełniących funkcję podmiotów przekazujących dane wejściowe względem całego sektora bankowego oraz;

3) analizę możliwości reakcji wartości kluczowego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej WIBOR na zmieniające się realia gospodarcze oraz uwarunkowania płynnościowe w sektorze bankowym.

 

Uwzględniając wyniki analizy jakościowej materiałów źródłowych oraz rezultaty analizy ilościowej dotyczącej danych wejściowych organ nadzoru stwierdził, że kluczowy wskaźnik referencyjny stopy procentowej WIBOR posiada zdolność do pomiaru rynku oraz realiów gospodarczych, do których pomiaru został on powołany. Zgodnie z oceną Komisji, wskaźnik WIBOR we właściwy sposób reaguje na zmianę uwarunkowań płynnościowych, zmiany stóp banku centralnego oraz realiów gospodarczych.

 

Ocena przeprowadzona przez KNF, zgodnie z art. 23 ust. 2 rozporządzenia BMR poprzedzona została przekazaniem przez GPW Benchmark SA oceny administratora w zakresie zdolności opracowywanego przez niego kluczowego wskaźnika referencyjnego do pomiaru danego rynku lub danych realiów gospodarczych. Zakres oraz okres analizy przeprowadzonej przez administratora odpowiadał zarówno wymogom rozporządzenia BMR, jak i oczekiwaniom nadzorczym KNF.

Okres analizy GPW Benchmark SA oraz analizy własnej KNF obejmował dwuletni przedział czasowy od 16 grudnia 2020 r. do 15 grudnia 2022 r.

Czytaj więcej: https://www.knf.gov.pl