Przejdź do treści
  • Reforma wskaźników

Ministerstwo Finansów potwierdza możliwość emisji obligacji skarbowych opartych o WIRON w III kw.

Ministerstwo Finansów potwierdza, że w III kw. możliwe jest przeprowadzenie pilotażowej emisji obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej, opartych o wskaźnik WIRON. 20 lipca zakończyły się konsultacje międzyresortowe rozporządzenia resortu umożliwiającego taką ofertę.

 

Już 21 lutego 2023 r. wiceminister Piotr Patkowski informował w wypowiedzi dla PAP, że w drugiej połowie roku, prawdopodobnie w trzecim kwartale, Ministerstwo Finansów (MF) wystąpi z ofertą obligacji skarbowych opartych o nowy wskaźnik. Jak podkreślał wtedy wiceminister, co do wielkości emisji papierów opartych na WIRON-ie nie ma nawet specjalnych oczekiwań ze strony uczestników rynku. Zapowiedzi te wiceminister podtrzymał też na początku czerwca.

 

Zapytaliśmy Ministerstwo Finansów, jak wygląda obecnie, czyli w połowie lipca, przygotowanie takiej oferty i czy znany jest już termin pierwszej ich emisji.

 

Ministerstwo Finansów, jako emitent obligacji skarbowych, bierze udział w pracach Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych. Docelowo obligacje o oprocentowaniu zmiennym, oferowane na przetargach, będą oparte na wskaźniku WIRON. Obecnie trwają konsultacje międzyresortowe rozporządzenia MF zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sprzedaży hurtowej, które umożliwi oferowanie obligacji skarbowych o zmiennym oprocentowaniu kalkulowanym w oparciu o stopę procentową składaną wyliczaną na bazie nowego wskaźnika referencyjnego, dlatego też oceniamy, że byłoby możliwe przeprowadzenie pilotażowej emisji obligacji opartych o wskaźnik WIRON we wskazanym przez ministra terminie – napisano w odpowiedzi MF.

 

Pełne przejście emisji obligacji skarbowych o oprocentowaniu zmiennym na nowy wskaźnik będzie przeprowadzone w terminie skoordynowanym z kalendarzem zmian regulacyjnych w tym zakresie – dodano.

 

Powstał już projekt rekomendacji dotyczący przejścia istniejących obligacji na oparte o nowy wskaźnik WIRON. Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych prowadzi konsultacje i zbiera uwagi w sprawie zasad i sposobów konwersji istniejących emisji papierów dłużnych, w których stosowany jest WIBOR. Konsultacje trwały do 20 lipca 2023 r.

 

Mapa Drogowa Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych na rok 2024 r. zakłada budowę przestrzeni do wycofywania produktów i instrumentów stosujących WIBOR na rzecz produktów i instrumentów stosujących WIRON, aż do ich całkowitego zastąpienia.

 

Autor: Bohdan Szafranski