Przejdź do treści
  • Reforma wskaźników

O WIBOR, WIRON i tranzycji na Forum Ekonomicznym w Karpaczu

Reforma wskaźników jest konieczna i ma na celu zwiększenie reprezentatywności wskaźnika, a nie wpływ na koszty kredytów wyjaśniał Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich podczas XXXII Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Paweł Borys, prezes PFR oceniał, że proces zamiany WIBOR na WIRON zajmie polskiemu sektorowi finansowemu około dwóch, a Andrzej Kopyrski, wiceprezes PKO Banku Polskiego podkreślał, że konieczna jest edukacja, aby klienci zrozumieli istotę zmiany tranzycji.

 

Reforma wskaźników referencyjnych ma charakter konieczności wynikającej z aktualnych trendów związanych ze wskaźnikami, które oparte są na transakcjach depozytowych – podkreślał prezes Białek. Dodał, że w tranzycji nie chodzi o to żeby kredyty były tańsze. – Tu chodzi o to, żeby wskaźnik był jeszcze bardziej reprezentatywny i odnosił się do bardzo szerokiego zakresu transakcji, w tym przypadku depozytowych – mówił w wywiadzie dla portalu innpoland.pl.

 

Wyjaśniał, że choć obecnie różnice między WIBOR a WIRON są niewielkie, to może się to zmienić jeśli Rada Polityki Pieniężnej dokona kilku obniżek stóp procentowych. – Wskaźnik WIBOR zareaguje szybciej, dlatego, że odnosi się do przewidywań przyszłości. Sama zapowiedź obniżek stóp powoduje obniżanie się wskaźnika. Natomiast wskaźnik WIORN „zaczytuje” przeszłość więc zareaguje z opóźnieniem – wyjaśniał Tadeusz Białek.

 

Andrzej Kopyrski, wiceprezes nadzorujący Obszar Bankowości Korporacyjnej PKO Banku Polskiego, zwrócił uwagę na potrzebę edukacji klientów. – WIRON będzie wolniej reagował na zmiany stóp procentowych, co oznacza, że nie zawsze będzie niższy niż dotychczasowy WIBOR. Dlatego musimy zaangażować w edukację klientów dużo energii i środków, żeby właściwie zrozumieli założenia zmiany – mówił wiceprezes PKO Banku Polskiego w rozmowie z PAP.

 

Prezes Białek przekonywał, że w dłuższej perspektywie, np. kredytów hipotecznych zmiana WIBOR na WIRON powinna być nieodczuwalna dla przeciętnego kredytobiorcy. Zastrzegał jednocześnie, że konwersja obecnego portfela produktów bankowych na nowy wskaźnik będzie ogromnym wyzwaniem dla banków. – Trzeba bardzo ostrożnie podchodzić do tego zagadnienia, aby w jej efekcie żadna ze stron nie była stratna” – zaznaczył.

 

Paweł Borys, prezes PFR ocenił, że poziom przygotowania polskiego sektora bankowego do wdrożenia nowych stawek referencyjnych jest wysoki i polski sektor finansowy przejdzie na WIRON w ciągu dwóch lat.
Proces tranzycji z WIBORu do WIRONu przebiega sprawnie, w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, tak, żeby nie wywoływać żadnych zaburzeń w funkcjonowaniu systemu finansowego. Wydaje mi się, że w perspektywie najbliższych dwóch lat w pełni polski sektor finansowy przejdzie na nowy wskaźnik referencyjny WIRON – powiedział Paweł Borys. – Dziś oceniam już wysoko poziom przygotowania sektora bankowego do wdrożenia nowych stawek referencyjnych, są wyraźne zapowiedzi kilku banków, że już w tym roku to nastąpi – dodał.
Prezes PFR, zapytany, czy reforma wskaźników będzie przebiegała zgodnie z ogłoszoną tzw. „Mapą Drogową” reformy, powiedział: „Czy jakieś korekty będą się pojawiały? Jak przy każdym projekcie – być może tak. Zawsze priorytetem jest, żeby to nie było szybko, tylko dobrze”.

 

Przedstawiciele świata finansów podkreślali, że reforma wskaźników referencyjnych nie była spowodowana zastrzeżeniami do wskaźnika WIBOR, a wszelkie jego próby podważenia są bezzasadne.
Bardzo wyraźnie wskazywały na to także Komisja Nadzoru Finansowego, Komitet Stabilności Finansowej, czy ostatnio nawet Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że nie ma żadnych podstaw do tego, żeby zarzucać niewłaściwy sposób poinformowania klienta o ryzyku zmiany stóp procentowych – podkreślił prezes Białek. Jego zdaniem mamy do czynienia z rozpędzoną machiną kancelarii prawnych, które „próbują zagospodarować kolejny kawałek tortu, natomiast przestrzeni do kwestionowania tego wskaźnika nie ma”.
Zgodnie z tzw. mapą drogowa opracowaną przez Narodową Grupę Roboczą (NGR- zajmuje się reformą wskaźników referencyjnych), wskaźniki WIBOR (i WIBID) przestaną być publikowane w 2025 r. Zamiana WIBOR na WIRON w istniejących umowach ma nastąpić w 2024 r.

 

Źródła: PAP, ISB, innpoland.pl, interia.pl