Przejdź do treści
  • Reforma wskaźników
  • Wibor

Środowisko bankowe: potrzebny dialog, stabilne prawo oraz wsparcie wiarygodności i niepodważalności wskaźników referencyjnych

W trakcie tradycyjnego, corocznego spotkania przedstawicieli środowiska bankowego, które odbyło się 6 grudnia w Klubie Bankowca podsumowano mijający rok oraz omówiono perspektywy i wyzwania stojące przed sektorem bankowym.

W spotkaniu którego patronem była Krajowa Izba Rozliczeniowa, udział wzięli zarówno bankowcy, jak i przedstawiciele organów nadzorczych oraz szeregu instytucji rynku finansowego.

Gospodarz spotkania dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich w swoim wystąpieniu nawiązał do bieżących wydarzeń. Poinformował zebranych, że środowisko bankowe przygotowało zestaw postulatów skierowanych do nowego rządu.

„Tak jak każda organizacja reprezentująca jakiś fragment sektora gospodarczego chcielibyśmy powrotu do rzeczywistego dialogu z udziałem przedstawicieli rządu, środowisk gospodarczych, w tym środowiska bankowego” – mówił prezes ZBP.

W jego opinii najważniejszy temat do rozmów to rola i zdolność sektora bankowego do finansowania przedsięwzięć gospodarczych.

Przypomniał, że w dniu poprzedzającym spotkanie w Klubie Bankowca uczestniczył wraz z innymi przedstawicielami Rady Przedsiębiorczości w obradach Sejmowej Komisji Gospodarki i Rozwoju pod przewodnictwem Ryszarda Petru. Obecny był także marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

„Mam nadzieję, że przed nami czas kształtowania się wysokich standardów w procesie stanowienia prawa, przywracania realnego procesu konsultacji społecznych i dialogu z organizacjami reprezentującymi przedsiębiorców” –  powiedział Tadeusz Białek.

Problemy do rozwiązania

Wśród kluczowych zagadnień, które dotyczą banków Tadeusz Białek wymienił konieczność stworzenia możliwości do większego włączenie sektora bankowego w realizację inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Mówił o kontynuacji działań mających na celu wspieranie wiarygodności i niepodważalności wskaźników referencyjnych, w szczególności WIBOR-u.

Wskazał na zadanie jakim jest dokończenie reformy wskaźników referencyjnych.

Kolejna ważna według niego sprawa to pomoc dla kredytobiorców dotkniętych problemami ze spłatą rat kredytów mieszkaniowych. W jego opinii należy położyć nacisk na szersze wykorzystanie Funduszu Wsparcia Kredytobiorców i zrezygnować z populistycznych pomysłów, takich jak nieograniczone wakacje kredytowe, przysługujące niemal każdemu kredytobiorcy bez względu na jego sytuację finansową.

Wybiegając w przyszłość – Tadeusz Białek mówił o potrzebie systemowego rozwiązania problemu kredytów hipotecznych. W przypadku kredytów walutowych chodzi o konieczność usankcjonowania w drodze ustawy trwającego procesu zawierania ugód.

„Na pewno przed nami kwestia systemowego wypracowania docelowego modelu kredytowania hipotecznego w oparciu o okresowo stałą stopę oprocentowania” – zaznaczył prezes ZBP, odnosząc się do kredytów złotowych.

W swoim wystąpieniu powrócił do podnoszonego wielokrotnie przez bankowców nadmiernego obciążenia sektora bankowego.

„Efektywna stopa opodatkowania banków w Polsce jest najwyższa w Unii Europejskiej. Nie da się realnie prowadzić finansowania gospodarki z udziałem sektora bankowego bez racjonalizacji tych obciążeń.

W przeciwnym razie kurczący się z roku na rok sektor bankowy nie będzie w stanie właściwie wypełnić pokładanych w nim nadziei, jeśli chodzi o finansowanie rozwoju gospodarczego naszego kraju” – podkreślił Tadeusz Białek.

Jak banki mogą służyć gospodarce?

„Sektor bankowy w relacji do wielkości gospodarki kurczy się. Mamy szereg nierozwiązanych problemów, głównie natury regulacyjnej i prawnej, z którymi sektor bankowy zmaga się praktycznie od wielu lat” – mówił przewodniczący Rady Związku Banków Polskich oraz prezes zarządu mBank SA dr Cezary Stypułkowski.

„Kwestia dialogu z sektorem oficjalnym jest kluczowym wyzwaniem dla nas wszystkich. My jako Związek Banków Polskich będziemy starali się ten dialog podjąć, tak jak udawało nam się w minionych latach utrzymać realny dialog, zwłaszcza z Komisją Nadzoru Finansowego i z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym” – dodał przewodniczący Rady Związku.

Zauważył jednocześnie, że specyfika działania banków i ich roli w gospodarce jest w niedużym stopniu rozumiana w wielu środowiskach. Dotyczy to przede wszystkim potrzeby zapewnienia zwrotu z kapitału, dla konieczności odbudowy kapitałów banków, które są niezbędne dla finansowania gospodarki.

„Przed nami rok 2024. Myślę, że będzie on lepszy w tym sensie, że powrócimy do dialogu z sektorem oficjalnym, że będziemy mieli lepsze zrozumienie dla argumentów, które podnosimy,  że co najmniej będziemy wysłuchani. Możemy nie we wszystkim się zgadzać, ale przynajmniej musimy utrzymać dialog, bo tego rzeczywiście w ostatnich latach nam bardzo brakowało” – powiedział Cezary Stypułkowski i dodał:

„To, czego nam bardzo brakuje, to jest stabilność prawa.”

Na zakończenie zadeklarował, że sektor bankowy – tak jak do tej pory – będzie silnie wspierał polską gospodarkę, choć jego kapitały skurczyły się w relatywnym wymiarze.

Zapewnił też, że sektor bankowy będzie podchodził odpowiedzialnie do swoich klientów, mając świadomość, że wielu z nich może mieć problemy w warunkach zwiększonej inflacji.

Zaznaczył jednak, że „trwałość stosunku zobowiązaniowego będzie nadrzędnym elementem w stosunku do innych oczekiwań, zarówno ze strony niektórych klientów, jak również niektórych uczestników życia publicznego.”

Źródło: Robert Lidke | BANK.pl