Przejdź do treści
  • Wibor

UKNF: Nie ma podstaw do podważania legalności i wiarygodności WIBOR

Warszawa, 26.07.2023 (ISBnews) – WIBOR jest wskaźnikiem legalnym i wiarygodnym i nie ma żadnych podstaw do jego podważania, ocenia w swoim stanowisku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

 

„W ocenie UKNF, nie ma żadnych podstaw do podważania wiarygodności i legalności WIBOR, w szczególności w kontekście zastosowania tego wskaźnika w umowach o kredyt hipoteczny w walucie polskiej” – czytamy w stanowisku.

 

„Urząd Komisji Nadzoru Finansowego ponownie przypomina, że ww. obecnie stosowana metoda opracowywania wskaźnika referencyjnego WIBOR spełnia wymagania wskazane w BMR, a podmiot opracowujący ten wskaźnik, tj. GPW Benchmark SA, uzyskał w grudniu 2020 r. od KNF zezwolenie na prowadzenie działalności jako administrator wskaźników referencyjnych i został wpisany do właściwego rejestru ESMA” – czytamy również.

 

UKNF przypomina, że w toku postępowania w przedmiocie udzielenia GPW Benchmark SA zezwolenia na prowadzenie działalności jako administrator wskaźników referencyjnych KNF dokonała weryfikacji i oceny metody opracowywania wskaźnika referencyjnego WIBOR i uznała, że jest ona zgodna z przepisami BMR.

 

„Z punktu widzenia prawa nie jest zatem możliwe podważenie tej metody przed sądem w postępowaniu cywilnym, gdyż decyzja KNF wiąże sąd w tym postępowaniu, co wynika z utrwalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego” – czytamy.

 

UKNF podkreśla także, że KNF nie została powiadomiona przez GPW Benchmark o żadnym przypadku otrzymania przez administratora podejrzanych danych wejściowycha działania nadzorcze Komisji nie wykazały występowania zjawisk, które zostałyby zakwalifikowane jako manipulacja wskaźnikiem referencyjny.

 

Przypomina również, że status wskaźnika referencyjnego WIBOR weryfikowany jest nie tylko przez KNF, ale także w znacznym stopniu przez organ UE, jakim jest ESMA. Także Komisja Europejska informowana jest przez KNF i ESMA o ustaleniach dotyczących WIBOR jako kluczowego wskaźnika referencyjnego.