Przejdź do treści
  • Reforma wskaźników

WIRON może być wyższy niż WIBOR?

To dlaczego wskaźnik WIRON może być wyższy niż WIBOR wyjaśnia Norbert Jeziolowicz Dyrektor Zespołu Bankowości Detalicznej i Rynków Finansowych w Związku Banków Polskich, Członkiem Komitetu Nadzorczego Wskaźników Referencyjnych Stopy Procentowej GPW Benchmark.

 

W ostatnich dniach zmaterializowała się możliwość wyższych wartości WIRONa w relacji do WIBORu. Biorąc pod uwagę metodologię obliczania obu wskaźników, w wielu publikacjach już w ubiegłym roku wskazywano, iż taka sytuacja wcześniej, czy później wystąpi. W związku z tym, że WIBOR poza cenami transakcyjnymi uwzględnia także przewidywania dilerów bankowych dotyczące ceny pieniądza w przyszłości, po ostatniej, dość radykalnej obniżce stóp rzez RPP o 75 punktów bazowych, wartość WIBOR-u na tenory dłuższe po prostu także musiała raptownie znacząco spaść – podkreśla Jeziolowicz.

 

Wyjaśnia, że uwzględniający jedynie ceny transakcyjne z przeszłości WIRON niewątpliwie „nadrobi” tę różnicę z WIBOR-em.

 

W tej chwili trudno powiedzieć w jakim czasie to nastąpi. Będzie to uzależnione od rzeczywistego tempa spadku inflacji oraz stóp procentowych NBP – dodaje.

 

14 września wartość WIRON 6M wynosiła 6,03%., natomiast WIBOR 6M wynosiła 5,67%. Różnica wynosi więc 0,36 pkt. proc. na korzyść wskaźnika WIBOR. Pośród stawek trzymiesięcznych WIRON 3M wynosi 6,10%, a WIBOR 3M 5,81%.

 

Czytaj więcej na: bank.pl